8/11/2011

YLE: Talvivaaran lähikylien asukkaiden tahto ei toteudu

YLE:n uutisoima Talvivaaran kaivoksen päästöjä koskeva keskustelu on kuvaava esimerkki kansalaisten vähäisestä vaikutusvallasta liiketoiminnan mahdollisesti terveydellekin haitallisten seurausten edessä.
Kaivoksen lähikylien asukkaiden huoli koskee niin vesistöjen kuormittumista, hajua, melua ja pölyä. Kun Talvivaaran edustajat kertovat kyläläisille, että ympäristöstä huolehtiminen on yhtiölle erittäin tärkeää, eivät kaikki jaksa uskoa sanomisiin. Tuhkakylällä asuva Ari Kananen tuumailee, että sanojen sijaan tekoja kaivattaisiin.

- Olo on samanlainen kuin vuosi sitten. Silloin kerrottiin suunnilleen samat asiat vaan mitään ei oikein sitten ole tapahtunut. Vesistöjen saastumisen lisäksi kylällä vaivaavat niin melu, haju kuin pölykin. Pöly sotkee paikkoja ja haittaa metsien kasvuakin.
Useissa länsimaissa kansalaiset ovat onnistuneet taistelemaan itselleen edes välttävät mahdollisuudet vaikuttaa liiketoiminnan tuhoisiin seurauksiin, mutta silti suuryritysten toimintaan on usein huomattavan vaikea puuttua vaikka haitta olisi laajalle tiedostettu. Lisäksi useissa kolmannen maailman maissa vastaavat demokratialiikkeet on kukistettu (usein esimerkiksi Neuvostoliiton tai Yhdysvaltojen avustamien vallankaappausten muodossa) ja näin yritysten on ollut mahdollista tavoitella voittoa ympäristön tai yhteisöjen tilanteesta juurikaan välittämättä.

Talvivaaran kaltaiset esimerkit kertovat Suomessakin siitä, miten vaikea yritysten liiketoiminnan ulkoisvaikutuksiin ja seurauksiin on puuttua, kun rakenteellisia keinoja demokraattisempien ratkaisujen aikaansaamiseksi ei ole sisäänrakennettuna markkinamekanismeihin.

YLE 2.8.2011
Paljon puhetta mutta tapahtuuko mitään?
Talvivaaran kaivoksen lähikylien asukkaat eivät tahdo jaksaa luottaa lupauksiin, että kaivos muuttuisi nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. Kaivosyhtiön mukaan alkuvaiheen ylitykset esimerkiksi päästöissä vesistöihin korjataan mahdollisimman nopeasti. Kaivosyhtiön järjestämä keskustelutilaisuus täytti Tuhkakylän koulun salin Sotkamossa tiistaina.

Kaivoksen lähikylien asukkaiden huoli koskee niin vesistöjen kuormittumista, hajua, melua ja pölyä. Kun Talvivaaran edustajat kertovat kyläläisille, että ympäristöstä huolehtiminen on yhtiölle erittäin tärkeää, eivät kaikki jaksa uskoa sanomisiin. Tuhkakylällä asuva Ari Kananen tuumailee, että sanojen sijaan tekoja kaivattaisiin.

- Olo on samanlainen kuin vuosi sitten. Silloin kerrottiin suunnilleen samat asiat vaan mitään ei oikein sitten ole tapahtunut. Vesistöjen saastumisen lisäksi kylällä vaivaavat niin melu, haju kuin pölykin. Pöly sotkee paikkoja ja haittaa metsien kasvuakin.

Kanasen kanta on selvä. Hänen mukaansa ympäristölupaa on rikottu.

- Kaivoksesta ei pitäisi tulla haittaa kaivoksen ulkopuolelle. Haittoja kuitenkin on.

Kaivos korjaa tilannetta ja suunnittelee laajentamista

Talvivaara aloittaa syksyllä Kainuun ELY-keskuksen kanssa ympäristövaikutusten arviointiprosessin, koska kaivososakeyhtiö on jättänyt hakemuksen kaivospiirin kaksinkertaistamiseksi. Tuotantomäärää halutaan samalla kasvattaa kolminkertaiseksi. Talvivaaran tuore ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla rauhoittelee kyläläisiä, päästöjen ei pitäisi ainakaan kasvaa nykyisestä.

- Kaivostoiminnan alkuvaiheessa on tullut ylityksiä mutta ne eivät ole korjaamattomia. Lähivesiin on päässyt mangaania ja sulfiittia enemmän kuin saisi. Asiaa ollaan korjaamassa koko ajan. Ympäristövaikutuksia seurataan koko ajan tarkasti ja ongelmiin myös puututaan. Kaivostoiminnan prosessit ovat vain niin monimutkaisia, että korjaukset eivät ole aivan yksinkertaisia ja ne vievät myös aikaa.

Hillan mukaan uusin tekniikka on käytössä ja koko ajan suunnitellaan uusia keinoja, jotta päästöt vähenevät.

- Esimerkiksi päästöt vesiin ovat jo vähentyneet. Prosesseja on tehostettu ja kemikaalien käytössä ollaan tarkkana. Ympäristöystävällinen kaivos on minulle sellainen, että sen lähellä voi myös asua ilman haittoja. Uskon, että Talvivaara voi olla sellainen myös laajentuessaan.

Kaivoksella on laskettu olevan toiminta-aikaa nykyisillä malmivaroilla vielä yli 40 vuotta.

Vesistöpäästöt ovat ELY-keskuksen mukaan iso haaste

Kainuun ELY-keskus kiinnitti keväällä huomiota kaivoksen lähivesien saastumiseen. Ylitarkastaja Sirkka-Liisa Markkasen mukaan kaivoksella on iso työ saavuttaa päästöissä hyväksyttävyyden raja.

- Kyllä on tapahduttava merkittäviä parannuksia, jotta tavoite saavutetaan. Yhtiöllä on aikaa lokakuun puoliväliin saakka osoittaa, että päästöjen määrä on kääntynyt laskuun. Mikäli merkittävää parannusta ei tapahdu, eteen tulee toinen vaihe, eli uhkasakkomenettely.

Vaikka lähikylien asukkaat toivat vahvasti esiin, että kaivoksen ulkopuolella ei haittavaikutuksia saa olla, niin Markkanen lieventää viranomaisena hieman asiaa.

- Kyllähän kaivoksesta aina jonkinverran haittaa tulee.