Kommentit

Rohkaisemme lukijoitamme kommentoimaan blogimme sisältöä sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja muissa yhteyksissä. Kannustamme jakamaan tekstejämme edelleen sekä käymään keskustelua teksteissämme esitellyistä näkökulmista ja argumenteista. Vastaamme mahdollisimman nopeasti kirjoituksia koskeviin kommentteihin ja kysymyksiin.

Lukija voi halutessaan julkaista myös yhteistyössä kanssamme blogissamme tekstin, jonka pohjalta voimme jatkaa ja syventää keskustelua kyseisen aiheen tiimoilta.

Otamme mielellämme vastaan palautetta, tekstiehdotuksia ja ideoita osoitteeseen:

kommentit@parecon.fi