9/20/2013

"Kapitalismille on parempia vaihtoehtoja" Artikkeli osallisuustaloudesta Ny Tidissä

Parecon Sverigen puheenjohtaja Anders Sandström erittelee osallisuustalouden lähtökohtia syyskuun alussa Ny Tidissä julkaistussa artikkelissaan. Artikkelissa pohditaan pintaa syvemmältä osallisuustalouden lähtökohtia, kuten taloudellista demokratiaa ja taloudellista oikeudenmukaisuutta.

Artikkelissa käydään läpi myös solidaarisuuden, moniarvoisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden kaltaisten arvojen sisältöä ja merkitystä talouden uudistamisessa.

Lopussa pohditaan, minkälaisia talouden insituutioiden tulisi olla, jotta ne vastaisivat edellä mainittuihin arvoihin, ja kuinka ne voivat toimia kapitalismia paremmin toimivan talouden selkärankana. Sandström nostaa esille muun muassa idean töiden tasapainottamisesta sekä käy läpi yritysten ja kuluttajien välisen osallistavan suunnittelun yleiset lähtökohdat.

Lue myös:

Anders Sandström: “Vad är en rättvis lön?”
Talouden demokraattisesta suunnittelusta
Video: Robin Hahnel reilummasta taloudesta
Työnjaon vaikutuksista hyvinvointiin ja päätöksentekovalmiuksiin