12/05/2012

Tutkimus: Rikkaiden veroaste ei yhteydessä kasvuun

Yhdysvaltain kongressin tutkimusosaston Congressional Research Servicen raportista:
There is not conclusive evidence, however, to substantiate a clear relationship between the 65-year steady reduction in the top tax rates and economic growth. Analysis of such data suggests the reduction in the top tax rates have had little association with saving, investment, or productivity growth. However, the top tax rate reductions appear to be associated with the increasing concentration of income at the top of the income distribution.
Yhdysvaltain kongressin tutkimusosaston Congressional Research Servicen julkaiseman tutkimuksen mukaan rikkaiden verotuksen tasolla ei ole suoraa yhteyttä talouden kasvuun. Rikkaiden veronkevennyksiä perustellaan usein sanomalla, että veronkevennykset johtavat säästämisen ja investointien lisääntymiseen, mikä puolestaan johtaa talouden kasvuun. Argumentin mukaan rikkaiden veronkevennyksillä saadaan siis aikaan kaikkia hyödyttävää talouskasvua.

Tutkimus ei kuitenkaan tue esitettyä väitettä varakkaampien verotuksen keventämisen positiivisista vaikutuksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin Yhdysvaltojen huipputuloisimman väestönosan veroastetta suhteessa talouden kasvuun vuodesta 1945. Historiallisen aineiston valossa ei löytynytkään tukea väitteelle, jonka mukaan rikkaiden verotuksen laskeminen lisäisi merkittävästi esimerkiksi säästämistä, investointeja tai talouden kasvua. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin nähtävissä, että rikkaiden veronkevennykset johtavat – odotettavasti – yhä voimakkaampaan vaurauden kasautumiseen kaikkein rikkaimmalle väestönosalle.

Lue myös: