11/23/2012

The Real News: Korkeammat palkat johtavat talouskasvuun


The Real News haastatteli Greenwichin yliopiston taloustieteen professoria Özlem Onarania. Haastattelussa Onaran kertoo tutkimuksestaan, jossa hän oli tarkastellut kuinka kokonaiskysyntä ja bruttokansantuotteen kasvu on riippuvainen sekä palkkatasosta että voitto-osuuksien tasosta. Tutkimus kyseenalaistaa käsityksen, jonka mukaan matalammat palkat johtavat talouskasvuun, koska ne tekevät vientiin suuntautuvan teollisuuden kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Onaran korostaa ensinnäkin sitä, että uusklassisen taloustieteen piirissä palkkoja tarkastellaan ainoastaan kustannuksina, vaikka todellisuudessa niiillä on myös merkittävä rooli kokonaiskysynnän ylläpitäjänä.

Uusklassisen teorian mukaan palkkojen aleneminen johtaa talouskasvuun, koska nyt sijoittajille on tiedossa suurempia voittoja. Vaikka tämä pitääkin paikkansa, saattaa palkkojen alenemisesta johtuva kokonaiskysynnän pieneneminen Onaranin mukaan monissa tärkeissä tilanteissa kumota voitto-osuuksien suurenemisesta johtuvat positiiviset vaikutukset talouskasvuun.

Taustalla on yksinkertainen logiikka: köyhät kuluttavat suuremman osuuden tuloistaan kuin rikkaat. Palkkoja alennettaessa köyhempien kulutusvoima taloudessa vähenee, mikä johtaa kokonaiskysynnän laskuun. Rikkaiden tulojen lisääntyessä ei heidän lisääntynyt kulutusvoimansa riitä samaan aikaan paikkaamaan vajetta kokonaiskysynnässä, koska he eivät kuluta lainkaan vastaavaa osuutta tuloistaan. Täten voitto-osuuksien kasvaessa palkkojen kustannuksella talouden kokonaiskysyntä laskee, mikä johtaa heikompaan talouskasvuun.

Kuitenkin palkkojen laskeminen voi johtaa viennin kiihtymiseen, ja sitä kautta suurempaan kasvuun. Palkkojen laskemisella ja voitto-osuuksien kasvattamisella voi siis Onaran mukaan olla kolmenlaisia vaikutuksia. Ensinnäkin kokonaiskysyntä laskee varmasti. Toiseksi, koska rikkailla on nyt enemmän pääomia käytössään, sijoitusten määrä saattaa kasvaa, mikä ei ole kuitenkaan varmaa. Ja kolmanneksi, viennin määrä saattaa kasvaa. Näin ollen kokonaisvaikutus talouskasvuun voi siis olla joko positiivinen tai negatiivinen.

Onaran mukaan vaikutus olisi positiivinen voittovetoisessa taloudessa, joita uusklassinen talousteoria olettaa kaikkien talouksien olevan. Voitto-osuuksien kasvaminen johtaisi talouskasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen. Palkkavetoisessa taloudessa taas vaikutus olisi negatiivinen, koska talouskasvu riippuu ennen kaikkea kokonaiskysynnän määrästä, joka taas on riippuvainen väestön kulutuvoimasta eli yleisestä palkkatasosta.

Mittavassa tutkimuksessaan Onaran havaitsi suurten talouksien olevan nimenomaan palkkavetoisia. Voitto-osuuksien kasvaessa yhdellä prosentilla bruttokansantuotteen kasvu euroalueella madaltuu 0,13 prosentilla. Britanniassa ja Japanissa sama lukema on myös negatiivinen, 0,03 prosentin tienoilla. Yhdysvalloissa vaikutus on vielä voimakkaampi, voitto-osuuksien prosentin kasvu johtaa 0,8 prosentin laskuun bruttokansantuotteen kasvussa.

Alla olevasta kuvaajasta onkin havaittavissa selkeä suhde talouskasvun hidastumisen ja palkkojen alenemisen välillä Euroopassa - keskimääräinen talouskasvu on hidastunut merkittävästi palkkatason laskiessa. Myös Suomi kuuluu EU-15 maihin.


Lue Myös:

YK: Tuloerojen tasaaminen edesauttaa taloudellista kasvua
Epätasainen tulonjako ja hidas kasvu kulkevat käsi kädessä
Talouselämä: Tuloerot nakertavat talouskasvua
Väitös: Suuret tuloerot haittaavat talouskasvua
IMF: Tuloerot haitallisia talouskasvulle
New York Times: Vaurauden (1947-1979) ja taantuman (1980-) aika