10/03/2012

YK: Tuloerojen tasaaminen edesauttaa taloudellista kasvua

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD:in tuore raportti suosittelee tuloerojen tasaamista talouden kasvun ja taloudellisen kehityksen turvaamiseksi etenkin kehittyvissä maissa.

Raportin mukaan progressiivinen verotus ja julkisen kulutuksen kasvattaminen voivat edesauttaa talouden kasvua lisäämällä talouden kysyntää. Pitkällä aikavälillä noussut talouden kysyntä lisää yritysten investointihalukkuutta ja lisää kannustimia innovaatioihin sekä työpaikkojen luomiseen.

Raportti suosittelee maiden käyttävän tulojen tasaamiseen niin aktiivista vero- kuin työmarkkinapolitiikkaakin. 

Raportissa todetaan, että viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä maiden sisällä että niiden välillä on kuitenkin ollut päinvastainen - tuloerot ja niihin liittyvät moninaiset ongelmat ovat kasvaneet.

Lue myös: