12/02/2011

HS: Köyhimpien elinaika ei lisäänny

HS:
Kaikkein pienituloisimmat ovat jo pudonneet niiden suomalaisten joukosta, joilla odotettavissa olevat elinvuodet lisääntyvät.

Kuilu ylimmän ja alimman tuloryhmän välillä elinajanodotteessa on tuoreen tutkimuksen mukaan revähtänyt parissa vuosikymmenessä 35-vuotiailla miehillä 7,4 vuodesta 12,5 vuoteen ja naisilla 3,9 vuodesta 6,8 vuoteen.

[...] Tuloerot vaikuttavat kuolleisuuserojen kasvuun vahvemmin kuin esimerkiksi koulutuserot tai ammattiryhmien väliset erot.
Lisää aiheesta:

Turun Sanomat: Rikkaiden ja köyhien väliset kuolleisuuserot Suomessa jyrkemmät kuin muissa Länsi-Euroopan maissa

YLE: Rikkaiden ja köyhien terveyserot Suomessa länsimaiden jyrkimpiä

Tutkimus: Köyhyys voi tukahduttaa lapsen geneettisen potentiaalin

TS: Tuloerojen kasvu jakaa Suomen kahtia


Helsingin Sanomat 2.11.2011
Tutkimus: Köyhimpien elinaika ei lisäänny

Kaikkein pienituloisimmat ovat jo pudonneet niiden suomalaisten joukosta, joilla odotettavissa olevat elinvuodet lisääntyvät.

Kuilu ylimmän ja alimman tuloryhmän välillä elinajanodotteessa on tuoreen tutkimuksen mukaan revähtänyt parissa vuosikymmenessä 35-vuotiailla miehillä 7,4 vuodesta 12,5 vuoteen ja naisilla 3,9 vuodesta 6,8 vuoteen.

Lääkärilehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan merkittävin syy huonoon kehitykseen on alkoholin aiheuttamat kuolemat, jotka ovat lisääntyneet huonotuloisimpien työikäisten ryhmässä selvästi.

Tulotaso, koulutus sekä ammattiasema näyttävät määräävän jopa aiempaa selvemmin elinvuosien määrän.

Kansanterveystieteen professori Eero Lahelman mielestä terveyserojen kasvu on yllättävän rajua. Tilanne on karannut päättäjiltä.

Tuloerot vaikuttavat kuolleisuuserojen kasvuun vahvemmin kuin esimerkiksi koulutuserot tai ammattiryhmien väliset erot.

Kuolleisuuden kehitystä eri tuloluokissa ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tutkimuksen tekivät valtiotieteen maisteri Lasse Tarkiainen, professori Pekka Martikainen, dosentti Mikko Laaksonen ja professori emeritus Tapani Valkonen.