10/27/2011

Attac TV: Michael Albertin haastatteluMichael Albert, toinen osallisuustalouden kehittäjistä, kiersi tässä kuussa Eurooppaa puhumassa osallisuustalouden visiosta, mediasta ja kansalaisyhteiskunnan strategioista. Albert käsittelee lyhyesti Attac TV:n tekemässä haastattelussa samoja teemoja.