5/04/2011

TE: Suomessa tuloerot kasvavat nopeimmin

Talouselämä:
Tuloerojen kasvu on eri mittareilla ollut Suomessa erittäin nopeaa verrattuna useimpiin muihin teollisuusmaihin. Tiedot ilmenevät teollisuusmaiden järjestön OECD:n uudesta raportista, joka vertailee tuloerojen kasvua eri maissa.
Talouselämä 3.5.2011
Suomi on maailman huipulla - tuloerojen kasvussa

Tuloerojen kasvu on eri mittareilla ollut Suomessa erittäin nopeaa verrattuna useimpiin muihin teollisuusmaihin. Tiedot ilmenevät teollisuusmaiden järjestön OECD:n uudesta raportista, joka vertailee tuloerojen kasvua eri maissa.

Tässä yksi kuvaava grafiikka OECD:n selvityksestä.
Se kuvaa, kuinka paljon tuloerot ovat kasvaneet eri maista. Nuolen pituus kuvaa tuloerojen muutoksen nopeutta. Vain Ruotsi ja Uusi-Seelanti ovat vertailun maista Suomea edellä kasvuvauhdin nopeudessa.

Laajemmin grafiikka kuvaa sitä, että tuloerojen kasvu on globaali ilmiö: vain harvassa maassa tuloerot ovat pienentyneet ja niissäkin vain vähän. Tuloerojen kasvu on ollut nopeinta maissa, missä tuloerot ovat perinteisesti olleet pienimpiä.
Yllä oleva grafiikka kuvaa, kuinka työtuntien määrä on kehittynyt pienituloisimmalla ja hyvätuloisimmalla viidenneksellä väestöstä. Sininen palkki kuvaa pienituloisimpien työtuntien määrän kehitystä. Grafiikasta näkyy, että Suomessa tilanne on tältä osin kaikkein dramaattisin. Pienituloisimpien työn määrän väheneminen kasvattaa tuloeroja.

Ja vielä yksi graafi:


Ylläoleva grafiika kuvaa, kuinka paljon pääomatulojen osuus on kasvanut suuri- ja pienituloisimmilla kotitalouksilla eri maissa. Suomessa hyvätuloisimman 20 prosentin joukossa tämä kasvu on ollut toiseksi suurinta Norjan jälkeen.

Hyvätuloisimpien pääomatulojen kasvu on ollut yksi tärkeimpiä selityksiä tuloerojen kasvulle Suomessa. Pääomatuloja verotetaan huomattavasti ansiotuloja keveämmin.

Raportista ilmenee myös, että 1980-luvun puolivälistä viime vuosiin asti hyvätuloisimman viidenneksen tulot kasvoivat keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa Suomessa, kun taas pienituloisimman viidenneksen tulot kasvoivat 1,3 prosenttia vuodessa.