5/23/2011

HS: Yritysten huippujohtajat päättävät toistensa palkoista

HS:
Osa suomalaisista toimitusjohtajista päättää toistensa palkoista ja palkitsemisesta ristiin yritysten hallituksissa. Hyvä esimerkki on Suomen suurimman työeläkeyhtiön Varman ympärille muodostunut piiri, joka päättää vastavuoroisesti miljoonien eurojen eduista.

Varmassa, Wärtsilässä ja Sammossa tulkitaan, että palkoista ristiin päättäminen ei synnytä esteellisyyttä. Sammosta asiaa perustellaan sillä, että osakeyhtiölaki ei estä moista päätöksentekoa.
Markkinataloudessa päätösvallan rakenteellinen jakautuminen tapahtuu omistamisen ja varallisuuden kautta. Tätä päätöksentekomekanismia voidaan muokata esimerkiksi valtiomuodon, lakien ja erilaisten säädösten avulla. Juuri tähän yhtiöt vastauksessaan viittaavat - Helsingin Sanomien kuvailemaan räikeään päätösvallan väärinkäyttöön oman varallisuuden (ja siten päätösvallan) lisäämiseksi ei ole kehitetty esteitä, vaan niitä pikemminkin pyritään jatkuvasti purkamaan.

Helsingin Sanomat 19.5.2011
Yritysten huippujohtajat päättävät toistensa palkoista

Osa suomalaisista toimitusjohtajista päättää toistensa palkoista ja palkitsemisesta ristiin yritysten hallituksissa. Hyvä esimerkki on Suomen suurimman työeläkeyhtiön Varman ympärille muodostunut piiri, joka päättää vastavuoroisesti miljoonien eurojen eduista.

Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria istuu kahden suuren pörssiyhtiön, Wärtsilän ja Sammon, hallituksissa. Hän on molempien yhtiöiden hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta linjaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa, toimitusjohtajan palkasta päättää hallitus.

Vuoria on siis mukana päättämässä Wärtsilän toimitusjohtajan Ole Johanssonin eduista ja Sammon toimitusjohtajan Kari Stadighin palkitsemisesta. Johansson ja Stadigh taas ovat Varman hallituksessa tekemässä päätöksiä Vuorian eduista.

Johansson on Varman palkitsemisvaliokunnan jäsen ja Stadigh on hallituksen jäsen.

Sekä Johansson että Stadigh saivat viime vuonna työnantajiltaan noin 2,4 miljoonan euron tulon. Mukana on peruspalkka, luontaisedut, rahabonus ja osakesidonnainen palkkio. Johanssonin vuosituloa lisäsi viime vuonna yli 1,5 miljoonan euron osakepalkkio.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Vuorian 763 000 euron palkka jäi jälkeen pörssiyhtiöiden johtajien korvauksista. Hänelle viime vuosina kehitetyt bonusjärjestelmät antavat kuitenkin mahdollisuuden yli miljoonan euron vuosituloon Varmasta.

Vuoria saa ansiotuloa kokonaisuudessaan miljoona euroa, sillä Sampo, Wärtsilä ja Stora Enso maksavat yhteensä noin 250 000 euron hallituspalkkiot vuodessa.

Johansson ja Stadigh saavat puolestaan Varmasta muutaman kymmenen tuhannen euron korvauksen.

Varmassa, Wärtsilässä ja Sammossa tulkitaan, että palkoista ristiin päättäminen ei synnytä esteellisyyttä. Sammosta asiaa perustellaan sillä, että osakeyhtiölaki ei estä moista päätöksentekoa.