4/15/2011

Talouselämä: Kännykät valmistuvat riistopalkalla

 Talouselämä:
Vakavia puutteitakin yhä on. Esimerkiksi laittoman suuret ylityöt ovat edelleen yleisiä. Finnwatchin mukaan yötyövuoroja teetetään edelleen jopa kuukauden jaksoissa, ja osa työntekijöistä joutuu seisomaan 11 tuntia päivässä.
[...] Finnwatchin mukaan Foxconn on parissa vuodessa nostanut palkkojaan eniten: yli puoli vuotta työskennelleet ansaitsevat nyt ilman ylitöitä noin 230 euroa kuussa, mikä on yli puolet enemmän kuin saman alueen muissa tehtaissa.
Samaan aikaan Foxconn on kuitenkin siirtämässä tuotantoa Shenzhenistä matalamman palkkatason maakuntiin. 
Kännyköiden tuotantoyritysten omistajilla, ja heidän etuaan ajavilla johtajilla, on pääasiallisena tavoitteena liikevoiton maksimoiminen. Markkinataloudessa liikevoittoa voi tavoitella yhteiskunnallisesti hyödyllisillä tavoilla, kuten panostamalla tuotannon haittoja vähentävään teknologiaan tai tekemällä tuotannosta muulla tavalla yhteiskunnan kannalta tehokkaampaa.

Liikevoiton lisäämiseen on myös monia yhteiskunnallisesti haitallisia keinoja, joita käytetään markkinoilla säännöllisesti, kuten esimerkiksi työntekijöiden palkkaneuvotteluaseman heikentäminen, työvoiman riisto, ympäristöhaittojen ulkoistaminen muiden maksettavaksi ja tuotannon siirtäminen matalamman palkkatason alueille.

TE 1.3.2011

Kännykät valmistuvat edelleen riistopalkalla

Vuonna 2008 Xbox-pelikonsoleita ja iPhone-älypuhelimia valmistavissa kiinalaisissa tehtaissa maksettiin työntekijöille nälkäpalkkaa ja teetettiin jopa 180 tuntia ylitöitä kuukaudessa.

Tehtaat sakottivat työntekijöitä näiden tekemistä virheistä palkanalennuksilla. Työvoimaa vuokranneet yritykset saattoivat ottaa osan vuokratyöntekijöiden palkasta.

Asiat ovat muuttuneet sittemmin.

Tuore Finnwatchin tutkimus kertoo, että muun muassa Applelle, Microsoftille ja Sonylle merkkituotteita valmistavien kiinalaistehtaiden työoloissa on tapahtunut parannusta.

Kun samat tehtaat tutkittiin uudelleen viime vuoden lopulla, olivat työntekijöiden palkat parantuneet 20-40 prosentilla. Myös työvoiman välittäjien perimiä maksuja valvottiin paremmin, ja rahasakot kurinpitotoimena oli poistettu.

Tehtaissa valmistuu pelikonsoleita, älypuhelimia, mp3-soittimia sekä niiden varaosia.

Vakavia puutteitakin yhä on. Esimerkiksi laittoman suuret ylityöt ovat edelleen yleisiä. Finnwatchin mukaan yötyövuoroja teetetään edelleen jopa kuukauden jaksoissa, ja osa työntekijöistä joutuu seisomaan 11 tuntia päivässä.

Foxconnin itsemurhat herättivät

Kiinalaistehtaiden olosuhteet nousivat näyttävästi esille viime vuonna, kun taiwanilaisen Foxconnin useat työntekijät tekivät itsemurhan.

Finnwatchin mukaan Foxconn on parissa vuodessa nostanut palkkojaan eniten: yli puoli vuotta työskennelleet ansaitsevat nyt ilman ylitöitä noin 230 euroa kuussa, mikä on yli puolet enemmän kuin saman alueen muissa tehtaissa.

Samaan aikaan Foxconn on kuitenkin siirtämässä tuotantoa Shenzhenistä matalamman palkkatason maakuntiin.

Finnwatchin raportin yhteenveto on se, että vaikka peruspalkat ovatkin kaikissa tehtaissa nousseet, ne eivät edelleenkään riitä elämiseen.

Myös tehtaiden ammattiyhdistystoiminta on heikkoa. Ay-liike on Kiinassa valtion ohjauksessa, eikä työntekijöillä ole mahdollisuutta valita omia edustajia ammattiyhdistyksiin tai neuvotella työehdoista.

Finnwatchin tutkija Päivi Pöyhönen rohkaisee kuluttajia ja kansalaisjärjestöjä vaatimaan yrityksiltä asiallisia työoloja.

"Kulutuselektroniikkaa valmistavat tehtaat ja niiden asiakasyritykset ovat olleet intensiivisen kampanjoinnin kohteena vuoden 2008 tutkimuksemme jälkeen. Nyt julkaistavan seurantatutkimuksen löytämät parannukset osoittavat, että kampanjoinnilla on ollut myös vaikutusta", Pöyhönen sanoo Finnwatchin tiedotteessa.