2/03/2011

KU: Opettajat uupuvat äärirajoille

Kansan Uutiset uutisoi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n teettämästä kyselystä koskien opettajien kokemuksia työstään ja siihen liittyvistä muutoksista.
Puheenjohtaja Olli Luukkainen on tulosten perusteella huolissaan opettajien hyvinvoinnista lisääntyvien oheistehtävien ja raskaiden ryhmien aiheuttamassa kuormituksessa.

– Tulokset antavat selvän kuvan siitä, että opettajilla ei ole niukkojen resurssien vuoksi mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin, kuin he haluaisivat ja mihin heillä olisi tietoa, taitoa ja koulutusta. Opettajat eivät myöskään koe, että palkka olisi oikeassa suhteessa työn määrään ja sen vaativuuteen nähden.

Kansan Uutiset 28.01.2011
Opettajat uupuvat äärirajoille

Lisääntyvät työtehtävät ja raskaat ryhmät uuvuttavat opettajia.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on selvittänyt opettajien kokemuksia työstään ja siihen liittyvistä muutoksista. Puheenjohtaja Olli Luukkainen on tulosten perusteella huolissaan opettajien hyvinvoinnista lisääntyvien oheistehtävien ja raskaiden ryhmien aiheuttamassa kuormituksessa.

– Opettajat vaativat pikaisinta korjausta siihen, ettei heille jatkuvasti vyörytetä uusia tehtäviä kaikkien entisten tehtävien lisäksi ja usein vielä ilman lisäkorvausta. Opettajat näkevät ongelmana työssään myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvun. Oppilasaines on niin vaihtelevaa, että opetusryhmät ovat siihen nähden ehdottomasti liian suuria, Luukkainen totesi Educa-tapahtuman avajaisissa Helsingissä.

OAJ:n toimeksiannosta yli 7 000 opettajalta kysyttiin, mitä haasteita nämä kokevat käytännön opetustyössä, ja mitkä koulujen ja oppilaitosten ongelmat pitää saada pikaisimmin kuntoon. Tammikuussa 2011 toteutettuun verkkohaastatteluun vastasi viikon aikana yli 2 500 opettajaa päiväkodeista yliopistoon.

– Tulokset antavat selvän kuvan siitä, että opettajilla ei ole niukkojen resurssien vuoksi mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin, kuin he haluaisivat ja mihin heillä olisi tietoa, taitoa ja koulutusta. Opettajat eivät myöskään koe, että palkka olisi oikeassa suhteessa työn määrään ja sen vaativuuteen nähden.

– Valitettavasti opettajat kokevat myös arvostuksen riittämättömäksi. Sitä kaivattaisiin lisää niin vanhemmilta ja oppilailta kuin yhteiskunnaltakin. Opetus- ja kasvatustyön arvostuksen ja tuloksellisuuden tulee näkyä nykyistä paremmin myös palkkauksessa. Huolestuttavan moni opettaja mainitsee koulun vakavina ongelmina myös turvattomuuden ja häiriökäyttäytymisen. Näihin signaaleihin on viipymättä puututtava, Luukkainen vaatii.

Olli Luukkainen avasi opetusalan Educa-tapahtuman Helsingin Messukeskuksessa. Alan suurimpaan, kaksipäiväiseen koulutustapahtumaan osallistuu yli 10 000 opettajaa. OAJ järjestää Educan yhdessä Suomen Messujen kanssa.