1/24/2011

YLE: Lapsilisät on jo leikattu kaikkein köyhimmiltä lapsiperheiltä

YLE oikaisee uutisessaan lapsiperheiden tukien leikkaamista koskevan keskustelun virhekäsityksiä:
Toimeentulotukia saavien lapsiperheiden tuista vähennetään automaattisesti lapsilisät. Suurin osa tukien menettäjistä on köyhiä yksinhuoltajaperheitä. Parikymmentä vuotta jatkunut käytäntö leikkaa lapsilisät lähes kymmenesosalta lapsiperheiltä.
Toimeentulotukea saavilta lapsiperheiltä lapsilisät vähennetään toimeentulotuesta. Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Susan Kuivalainen sanoo, että uudistus tuli hiipien, kun perhetukia ja lapsilisiä sekä niiden verovähennysoikeuksia uudistettiin.
- Vuodesta 1994 lapsilisä on otettu tulona huomioon toimeentulotuessa ja vähennetään tuista, Kuivalainen sanoo.
Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden luoman laajamittaisen, markkinoiden haittavaikutuksia korjaamaan pyrkineen järjestelyn vaiheittainen luhistuminen on vähintäänkin sen repivien seurausten kautta yleisesti tiedetty asia. Sen syistä ja taustoista on paljon virhetietoa ja uskomuksia.

Taloustieteen professori Robin Hahnel on käynyt kirjassaan läpi ns. hyvinvointivaltioiden ja niitä kannattaneiden keskeisiä epäonnistumisia, erityisesti liittyen markkinatalouden rakenteiden huomioonottamiseen kestävällä tavalla. Hän käsittelee kirjassaan erityisesti tapoja, joilla markkinoiden rakenteelliset vaatimukset olivat ja ovat jatkuvasti uhkaamassa pyrkimyksiä ohjata markkinavaihdon tuhoisia seurauksia tasa-arvoisempaan ja yhteistyöpainotteisempaan suuntaan. Yksi tällainen korjausmenetelmä oli tukien jakaminen lapsiperheille lapsilisien muodossa.

YLE 24.1.2011
Lapsilisät on jo leikattu kaikkein köyhimmiltä lapsiperheiltä

Toimeentulotukia saavien lapsiperheiden tuista vähennetään automaattisesti lapsilisät. Suurin osa tukien menettäjistä on köyhiä yksinhuoltajaperheitä. Parikymmentä vuotta jatkunut käytäntö leikkaa lapsilisät lähes kymmenesosalta lapsiperheiltä.

Muutama viikko sitten esitettiin valtion menojen vähentämistä poistamalla lapsilisät rikkaimmilta. Keskustelussa päädyttiin periaatteeseen, jonka mukaan lisät kuuluvat kaikille perheille. Periaatteesta on kuitenkin luovuttu jo noin 20 vuotta sitten kaikkein köyhimpien lapsiperheiden kohdalla.

Toimeentulotukea saavilta lapsiperheiltä lapsilisät vähennetään toimeentulotuesta. Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Susan Kuivalainen sanoo, että uudistus tuli hiipien, kun perhetukia ja lapsilisiä sekä niiden verovähennysoikeuksia uudistettiin.

- Vuodesta 1994 lapsilisä on otettu tulona huomioon toimeentulotuessa ja vähennetään tuista, Kuivalainen sanoo.

Toimeentulotukien perusosien ajatellaan kattavan päivittäiset menot. Lapsilisiä pidetään tulona, joka leikataan pois toimeentulotuesta.

Kymmenys lapsiperheistä ei saa lapsilisiä

Toimeentulotukia saavia lapsiperheitä on uusimpien tilastojen mukaan noin 50 000. Kymmenesosa suomalaisista lapsiperheistä ei siten saa lapsilisiä lainkaan. Näistä suuri osa on yksinhuoltajaperheitä.

- Yksinhuoltajien kotitalouksista joka neljäs sai toimeentulotukea viime vuonna eli me puhumme pääasiassa yksinhuoltajista ja heidän lapsistaan. Voidaan puhua kaikkein köyhimmistä, sanoo Kuivalainen.

Samaan tapaan myös yksinhuoltajien saamat elatustuet leikataan pois toimeentulotuesta. Kuivalaisen mukaan köyhimmille yksinhuoltajille pitäisi kiireesti miettiä jotain toimeentulolisää.

Kahden huoltajan lapsiperheistä vain viisi prosenttia on niin köyhiä, että sai toimeentulotukea viime vuonna.

Edes vaihtokauppa kaikkein rikkaimpien ja köyhimpien tulojen välillä ei lisäisi valtion tuloja. Jos köyhimpien lapsilisiä ei vähennettäisi perheen toimeentulotuesta, valtio menettäisi 150 miljoonaa. Toisaalta jos yli 100 000 vuodessa tienaavilta rikkailta poistettaisiin lapsilisät, valtio saisi lisätuloja vain kymmenen miljoonaa.

- Lapsilisän tehtävänä on tasata kustannuksia lapsiperheiden ja lapsettomien välillä, ei niinkään kustannuksia hyvä- ja huonotuloisten välillä, Kuivalainen sanoo.

YLE Uutiset / Helena Ala-Mettälä